دات نت نیوک
شنبه 09 اسفند 1399
EN

خبرگزاری

مصاحبه اولین گروه اعزامی عوامل ثابت هتلهای مکه مکرمه و مدینه منوره در عمره 93-94

مصاحبه اولین گروه اعزامی عوامل ثابت هتلهای مکه مکرمه و مدینه منوره در عمره 93-94

روابط عمومی حج و زیارت استان خبر داد مصاحبه اولین گروه از عوامل ثابت هتل های مکه و مدینه در عمره 93-94 در روز دوشنبه مرخ 19/8/93 ساعت 8 صبح در محل دفترحج و زیارت برگزار شد. در این مصاحبه عوامل پاسخگوی پرسشهای احکام و مناسک ،انبارداری،استقبال، خانه دار،اماکن و جغرافیای مکه و مدینه،شرح وظایف و دستورالعملها و بهداشت بودند .این مصاحبه به منظور آمادگی بیشتر عوامل ثابت هتل بعد از گذراندن کلاسهای آموزشی و قبل از اعزام صورت می گیرد.

امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار