دات نت نیوک
شنبه 09 اسفند 1399
EN

خبرگزاری

قابل توجه متقاضيان عزيز استفاده از سهميه زوجهاي جوان در عمره 94-93

قابل توجه متقاضيان عزيز استفاده از سهميه زوجهاي جوان در عمره 94-93

بدينوسيله شرايط استفاده از سهميه زوجهاي جوان بشرح ذيل اعلام مي گردد:

واجدين شرايط براي استفاده از سهميه مزدوجين در عمره 94-93:

مزدوجين حد فاصل1/7/92 الي 31/6/93 مي باشند

الف : اولويت اول زوج هايي که هر دو نفر داراي فيش ثبت نامي مي باشند.
ب :اولويت دوم زوج هايي که يکي از آنهاداراي فيش ثبت نامی مي باشند.
ج: اولويت سوم زوج هايي که هر دو فاقد فيش ثبت نامي هستند.

توجه : افرادی که کارت ثبت نامی آن ها انتقالی است از الویت بعدی برخوردارند ،‌در واقع اولویت با کسانی است که سند آن ها انتقالی نباشد .

لازم بتوضيح است:
- در صورتيكه تعداد درخواست ها بيش از تعداد سهميه اختصاصي محدود به استان باشد ،سهميه موجود بين افراد واجد شرايط بصورت قرعه كشي اختصاص داده خواهد شد، لذا اين احتمال وجود دارد متقاضيان حتي با داشتن شرايط نيز موفق به بهره مندي از سهميه نشوند.
- در صورت تخصيص سهميه به زوجين نيز در صورت عدم تشرف هر يک از زوجين ،تشرف ديگري نيز مجوزي ندارد.

-ثبت درخواست در سامانه مطلقا تعهدی برای اعزام افراد در عمره جاری وحتی برای سنوات بعد را نخواهد داشت.

-ثبت نام در سامانه مطلقا تعهدی برای اعزام افراد در عمره جاری و حتی برای سنوات بعد را نخواهد داشت .

نحوه ثبت نام:
در سالجاري ثبت نام زوجين فقط از طريق سامانه به آدرس
http://ziarat.haj.ir صورت مي گيرد

متقاضيان مي بايست در مهلت تعيين شده ، همزمان با ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) تا روز اربعين ( روز چهارشنبه 5/9/93الي شنبه 22/9/93) در سامانه فوق ثبت نام بعمل آورند ،تا بعد از بررسي اطلاعات و طي مراحل لازم بر اساس اولويتهاي ذکر شده فوق فراخوان از بين واجدين در استان صورت گرفته و مجوز لازم براي تشرف صادر گردد .
مدارک لازم بعد از فراخوان :
1- اصل گذرنامه(داراي اعتبار حداقل 7 ماه از تاريخ پرواز )
2- اصل شناسنامه و کارت ملي طرفين و تصاوير صفحات اول و دوم
3-اصل عقدنامه رسمي وتصاوير صفحه اول و دوم(فقط ازدواج اول مشمول است)
4-اصل فيش ها وتصاوير
5- تکميل فرم اینترنتی مربوطه

توضيح مهم:
1- عقدنامه هاي غير رسمي وموقت مورد تائيد نمي باشد.
2- افرادي که ازدواج دوم آنها باشد مورد تائيد براي استفاده از اين سهميه نمي باشند.
3-تاريخ پرواز از سوي حج و زيارت بر اساس ظرفیت خالي ابلاغ مي شود و تشرف زوج های جوان در پروازهای نوروزی امکان پذیر نمی باشد .
4-در صورت ابلاغ تاريخ پرواز و عدم تحويل مدارک از سوي متقاضي هيچ تعهدي براي تغيير تاريخ مجدد وجود ندارد.
5-زوجهايي که از سهميه زوجهاي جوان در اين مرحله استفاده کنند محدوده پروازهاي دیماه و بهمن ماه 93 در اين مرحله براي اعزام ايشان تعيين گرديده است و چنانچه سهميه تخصيصي به استان در مرحله اول به اتمام نرسد در پروازهاي مرحله دوم (ارديبهشت و خرداد) نيز جهت ثبت نام در کاروانها با اين سهميه مساعدت خواهد گرديد و در صورت باقي نماندن سهميه هيچ حقي براي متقاضيان براي پروازهای مرحله دوم منظور نخواهد گرديد.

6-ازآنجائی که شرایط و ضوابط زوج های جوان در همان سال تابع شرایط و ضوابط عمره همان سال می باشد ، از این رو اخذ و جمع آوری درخواست برای استفاده از سهمیه در آینده و عمره های آتی مطلقا مجوزی ندارد

روابط عمومی مدیریت حج وزیارت استان گلستان

امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار